Načela trajnostnega poslovanja

Trajnostna politika

Naša prva in najpomembnejša politika je ozaveščanje, vključitev v trajnostne prakse in sčasoma tesno sodelovanje s trajnostnimi dobavitelji v različnih sektorjih industrije. Posebne politike glede ključnih vsebin so naslednje: 

Notranje socialno upravljanje: 

 • Vsi zaposleni prejmejo uradno pisno pogodbo z podrobnostmi o: odgovornosti, nalogah, pravicah, dopustu, plači, delovnem času in svobodi prekinitvi pogodbe.
 • Vsi zaposleni prejemajo zakonsko določeno minimalno plačo ali več, odvisno od obsega in vsebine dela.
 • KNMtravel ponuja nadomestilo za nadurno delo in zdravstveno zavarovanje, ki izpolnjuje zakonske zahteve.
 • Imamo razvit interni sistem, kjer lahko zaposleni svobodno izrazijo svoje pripombe, pritožbe, skrbi in zadovoljstvo glede podjetja.
 • Zagotovljeno je varno delovno okolje, kjer so nameščene omarice za prvo pomoč in redno preverjeni gasilni aparati. Letno usposabljanje o požarni varnosti za vse osebje se izvaja v skladu z zakonom.
 • Omogočamo enake možnosti pri zaposlovanju (študentov, invalidov, starosti, narodnosti ali regij) in dostopa do razpoložljivih virov (spodbude, usposabljanja) glede na obseg dela.

Notranje okolje:

 • Načelo izklopa vseh naprav in razsvetljave v pisarnah, v času izven delovnega časa . Vsi tiskalniki in računalniki se samodejno nastavijo v način mirovanja, če jih nekaj časa ne uporabljamo. V pisarni v Ljubljani, se klima in razsvetljava samodejno izklopita, ko v pisarni ni osebja. V pisarni v Novem mestu je dodan opomnik "izklop" za stikala za luči in klimatsko napravo.
 • Zmanjšano porabo energije izvajamo tudi preko pametne uporabe interne komunikacije z krajšo vsebino e-sporočil in brez prilog, poleg tega za interno obveščanje uporabljamo  platforme za skupno rabo, npr.: Teams ali Viva – Engage. 
 • Pri najemu ali nakupu pisarniške opreme imajo prednost tiste z bolj učinkovitimi funkcijami.
 • Tiskani material za promocijo in trženje je zmanjšan na minimum, digitalna oblika pa bo v naslednjih letih prevzela do 80 % vseh vsebin.
 • Z nakupom »na velikoˇ« zmanjšamo embalažo pri spominkih in naročamo lokalno pridelane in izdelane izdelke.
 • Recikliranje papirja izvajamo tudi tako, da naredimo dvostransko kopiranje ali uporabimo prazno stran za druge namene.
 • Recikliranje odpadkov izvajamo na način, da jih pravilno ločujemo v skladu z vladnimi smernicami. 80 % zaposlenih si v povprečju trikrat na teden prinese malico s seboj, kar pripomore k zmanjšanju odpadne embalaže za hrano.
 • Živilske odpadke v pisarni zmanjšamo s spodbujanjem "jej, kar prineseš" in "ostanke odnesi domov".
 • Zbiramo in recikliramo odpadne baterije.
 • Enkratno uporabo plastike v pisarni zmanjšamo za najmanj 50 %, tako da zagotavljamo skupno kuhinjsko posodo in jedilni pribor. Pri naročilu dostave hrane izbiramo ponudnike, ki ponujajo okolju prijazno embalažo hrane.
 • Prakticiramo souporabo avtomobila  med  sodelavci v obeh pisarnah, medtem ko nekateri za prevoz uporabljajo avtobus, kolo in vlak. Delo na daljavo/ od doma velja za tiste sodelavce , ki živijo v bolj oddaljenih krajih.
 • Zagotavljamo in urejamo redna interna usposabljanja in izobraževanja  na temo trajnosti.
 • Povečujemo obisk/udeležbo na trajnostnih delavnicah in seminarjih v prihajajočih letih (Trensend 2022, Zeleni dan/Zelena shema turizma Slovenije 2023).
 • Nadaljujemo s sodelovanjem v lokalnih projektih (npr. Misterion, Inter vitis), ki povezujejo dobavitelje iz lokalnih skupnosti in razvijajo turizem.

Dobavne verige:

 • Še naprej uporabljamo avtobuse kot glavno prevozno sredstvo za skupine in kjer je le možno izborimo tiste z nizkimi emisijami.
 • Javni prevoz (npr. avtobus, vlak, trajekt/katamaran)  predlagamo kot možnost pri potovanjih individualnih gostov.
 • Razvijamo trajnostne programe, ki vsebujejo elemente lokalnega okolja. Tesno sodelujemo z lokalnimi ponudniki in oblikujemo program, ki vsebujejo elemente lokalne kulture, tradicije, gastronomije, ..
 • Izdelamo in posodabljamo seznam trajnostnih nastanitev (predvsem v Sloveniji in na Hrvaškem) in na ta način lahko vedno predlagamo gostom ustrezno opcijo nastanitve 
 • Sodelujemo z ponudniki namestitev, ki sledijo zakonskemu okviru in zavračajo otroško in obvezno delo ter to sporočamo tudi našem kupcem in gostom preko spletne strani.

Destinacije:

 • Kjer je le mogoče, izberemo zanimivosti naravnega, kulturnega in zgodovinskega pomena.
 • Izogibamo se množičnim turističnim destinacijam ali ponujamo alternativne predloge, ki upoštevajo trajnostna načela.
 • Prevzemamo pobudo pri sodelovanju s partnerji na nacionalni in lokalni ravni za povečanje ozaveščenosti o trajnostnem razvoju turizma.
 • Gostom zagotavljamo ustrezne informacije o spominkih in priporočamo tiste, ki so priporočeni s strani EU. Izogibamo se promociji tistih, ki so narejeni iz ogroženih vrst (seznam flore in favne iz CITES). 

Odnosi s strankami:

 • Gostom in kupcem posredujemo jasna sporočila – brez skritih cen in lažnih obljub
 • Varujemo zasebnost posameznikov skozi vse procese komunikacije in spoštujemo politiko GDPR.
 • Zagotavljamo informacije o kodeksu ravnanja ter osebnem zdravju in varnosti na izbranih destinacijah.
 • Posredujemo alternativne predloge, kadarkoli so na voljo, glede nastanitev, lokalnega prevoza, restavracij, itd.
 • Sodelujemo s certificiranimi in usposobljenimi lokalnimi vodniki/spremljevalci in zagotavljamo ustrezne informacije, zlasti na občutljivih naravnih in kulturnih območjih.
 • Stranke in lokalni vodniki so dobro obveščeni o kontaktih za nujne primere in o tem, da naša odgovorna oseba v pisarni upošteva smernice in pravočasno obravnava nujne primere.
 • Spremljamo in merimo zadovoljstvo in pritožbe strank z našimi ustaljenimi postopki ter po potrebi prilagajamo izdelke in storitve.
 • Izvajamo tudi redno komuniciramo z dobavitelji z namenom pridobitve mnenj, komentarjev in različnih pogledov.
   

Rezultati trajnostnega delovanja

 • Do leta 2024 ekipo KNMtravel sestavlja 7 različnih narodnosti - Hrvaška, Madžarska, Perujska, Litvanska, Indonezijska, Japonska in Tajvanska.
 • KNMtravel je od februarja 2022 nagrajen partner Travelife. Še naprej uvajamo ključne elemente "Zmanjšaj, recikliraj, ponovno uporabi" v našem pisarniškem okolju. V obeh pisarnah so postavljeni koši za smeti – papir, plastika, embalaža, medtem ko smo vse toaletne potrebščine zamenjali z izdelki z ekološko oznako.
 • V novi pisarni v Ljubljani se vsa naša razsvetljava in klimatske naprave samodejno prilagajajo. V obeh pisarnah smo dosegli 100%  recikliranje papirja za interno pisarniško uporabo. 
 • Prenova pisarne v Novem mestu je bila zaključena marca 2023. Nova pisarna ima nove talne obloge, vrata in okna ter ponovno uporabljeno pohištvo, tiskalnik in skener iz pisarne v Ljubljani.
 • Opomnik za izklop svetlobe je postavljen v poslovalnici Novo mesto v skladu z našo politiko varčevanja z energijo.
 • Interno spodbujamo uporabo platform za skupno rabo za objavo informacij in na ta način zmanjšamo interno pošiljanja e-pošte.
 • KNMtravel še naprej izvaja politiko dela od doma, kjer ima vsak zaposleni pravico do 3 do 4 dni na mesec ob predhodni najavi.
 • KNMtravel je del iniciative Misterion, katere glavna vloga je oblikovanje in implementacija turističnih produktov povezanih s projekti Misterion ter posredovanje informacij o sorodnih destinacijah na spletni strani v tujih jezikih.
 • KNMtravel je v Sloveniji ključni akter v projektu Inter vitis, ki povezuje vinske regije in spodbuja vinski turizem v državah Balkana (Hrvaška, Črna gora, Srbija).
 • Pisarna Novo mesto je maja 2023 Razvojnem centru ponudila prostovoljno delavnico s poudarkom na trajnostnem dizajnu in krožnem gospodarstvu v turizmu.

Bolj trajnostno na potovanju:

 • Avtobusi ostajajo glavni način potovanja za skupine, s poudarkom na avtobusih z nizkimi emisijami na nekaterih trgih. Pri individualnih gostih je vsaj 50 % potrjenih potovanj taka, da vključuje uporabo javnega prevoza (avtobus, vlak in ladja).
 • Naš ključni ponudnik prevozov Go Green ima certifikat »Responsible Travel Standard«, izdanega s strani Slovenske turistične organizacije.
 • Realizacija zaključenih nišnih skupin se je v letu 2023 nekoliko povečala (približno za 2-3 %). To gre predvsem za tematske pohodniške skupine, ki imajo programe predvsem po Julijska Alpah. Oblikovali in izvedli smo tudi fotografski program po Sloveniji, ki vključuje srečanje in sodelovanje z lokalnimi fotografi. Skupina iz Severne Makedonije je obiskala slovenske rudarske regije (Idrija, Velenje), da bi preučila, kako je turizem pripomogel k revitalizaciji regije.
 • Aktivno spodbujanje trajnostih produkt z naše strani se kaže tudi v porastu zanimanja za tovrstne produkte. Povpraševanje se je povečalo za 20% v primerjavi z prejšnjimi leti. Predvsem gre to za programe, ki vključujejo pohodništvo ter kolesarjenje oz. kolesarjenje z električnimi kolesi.

Vaše potovanje po meri

Skupaj bomo izbrali program ali po meri oblikovali počitnice ali potovanja, ki vam najbolj ustrezajo. Pišite nam.

Pokličite nas na +386 (0)7 393 15 20 ali +386 (0)41 346 136.