Načela trajnostnega poslovanja

Trajnostna politika

Prvenstveno je naš cilj povečati zavedanje, postati del trajnostnih praks in tesneje sodelovati s trajnostnimi dobavitelji v okviru različnih sektorjev naše branže. Posamezna načela, ki se nanašajo na ključne vsebine, so:  

Notranje socialno in okoljsko upravljanje

Zavezani smo politikam, ki sledijo naslednjim načelom:

 • Zaposleni prejmejo uradno pogodbo, kjer so natančno opredeljene obveznosti/naloge, pravice, vključno s prostimi dnevi, višino osebnega dohodka, delovni čas in možnost prenehanja pogodbe v določenem časovnem obdobju.
 • Vsem zaposlenim zagotavljamo zakonsko opredeljeno minimalno plačo oziroma višjo, odvisno od delovnih obveznosti in vsebine dela.
 • Ponujamo nadomestilo za nadurno delo in zdravstveno zavarovanje, kot je zakonsko zahtevano.
 • Razvijamo interno komunikacijo, kjer zaposleni prosto izražajo svoje predloge, pritožbe, zaskrbljenost in zadovoljstvo v povezavi s podjetjem. 
 • Zagotavljamo varno delovno okolje, kjer so na voljo paketi prve pomoči in gasilni aparati redno pregledani. Skladno z zakonom 1x letno izvajamo trening požarne varnosti z vsemi zaposlenimi. 
 • Ponujamo enake možnosti vsem delavcem (študentje, invalidne osebe, različne strarosti, nacionalnosti) in dostop do razpoložljivih virov (nagrade, izobraževanja), odvisno od obsega dela.

V zvezi z notranjim okoljem, smo zavezani načelu “Zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj” in izvajamo sledeče:

 • Zmanjšanje enkratne uporabe plastike na vsaj 50% v pisarni. S seboj prinašamo lastne steklenice, jedilni pribor kjerkoli se nahajamo.
 • Zmanjšanje bio odpadkov v pisarni: prinesi svojo hrano in pijačo in odpadke odnesi domov. Goste povabi na pijačo v sosednji bar in tako zmanjšaj bio odpadke za vsaj 50%.
 • Zmanjšanje porabe energije, predvsem elektrike in vode z izbiro energetsko učinkovitih modelov za tiskalnik, LP etc. Klimatske naprave, grelniki in svetila so ugasnjena po končanem delovniku. Izvajamo tudi delo od doma nekaj dni na teden za vse zaposlene. Do sredine 2022 planiramo vsaj 20%-30% zmanjšanje porabe energije v pisarni.
 • Zmanjšanje porabe papirja, promocijskih materialov in nadomestitev z digitalnimi oblikami. 
 • Zmanjšanje porabe embalaže za spominke in pri nakupu pisarniškega materiala.
 • Recikliranje papirja, dvostranska uporaba papirja ali uporaba bele strani papirja v druge namene. 
 • Recikliranje odpadkov s primernim ločevanjem, pri čemer sledimo napotkom vlade in si postavimo kvantitativne cilje.
 • Zbiranje in recikliranje porabljenih baterij.  
 • Komuniciranje z lastnikom prostora glede porabe vode in energije in podajanje predlogov za alternativne vire energije, nameščanje opreme za varčevanje z vodo, kjer je možno.
 • Vzpodbujanje zaposlenih, da se vozijo skupaj na delo ali uporabljajo javni prevoz, medtem ko zaposleni, ki živijo v drugih krajih, delajo od doma. S to prakso bomo nadaljevali tudi po končanju pandemije.
 • Redno obveščanje o novostih glede trajnostnih načel z rednim izobraževanjem zaposlenih.
 • Vzpodbujanje  sodelovanja na trajnostnih delavnicah, seminarjih, prostovoljnega dela, ki ga organizira nacionalni organ v obliki izobraževanja. 
 • Prevzemanje vloge v projektih, ki pomagajo promovirati, izobraževati in spodbujati trajnostne prakse na ravni skupnosti.

Veriga dobaviteljev:

 • Uporaba avtov z nizko vrednostjo emisij in vključevanje trajnostnih prevoznih sredstev kot del našega sestavljenega produkta kadarkoli je to mogoče.
 • Oblikovanje produktov, ki upoštevajo trajnostne koncepte, vključujejo alternativne oblike transporta, vodenja, namestitev etc. 
 • Sodelovanje z namestitvenimi enotami, ki se zavedajo trajnostnih konceptov, povezanih z okoljem, socialo, človekovimi pravicami, mednarodno prepoznavnostjo in Travelife certificatom. Predvsem politika zavračanja otroške delovne sile in seksualnega izkoriščanja v turizmu morajo biti pod nadzorom in spoštovane in pisno opredeljene.
 • Prioriteta gre lokalnim dobaviteljem, s čimer zavarujemo kulturo, dediščino in vzpodbujamo uporabo lokalnih sestavin etc. 
 • Vključevanje lokalnih vodnikov, umetnikov, rokodelcev kot del sestavljenega produkta.

Destinacije:

 • Kjerkoli je možno, izberemo znamenitosti, ki imajo naravni, kulturni ali zgodovinski pomen.
 • Izgibamo se masivnim turističnim destinacijam in ponudimo alternativne predloge, ki upoštevajo trajnostna načela. 
 • Prevzemamo iniciativo za sodelovanje s partnerji na nacionalnem/lokalnem nivoju in s tem vplivamo na povečanje zavedanja o razvoju trajnostnega turizma.
 • Poskrbimo za pravilno informacijo glede spominkov in ne priporočamo tistih, ki so narejeni iz ogroženih vrst (seznam flore in faune CITES), in upoštevamo priporočila EU. 

Odnosi s potniki:
Pred samo rezervacijo, smo zavezani k:

 • Posredovanju jasne informacije glede ponudbe – vključene storitve in brez dodatnih stroškov.
 • Zagotavljanju, da so osebni podatki skrbno zavarovani v samem procesu komunikacije.
 • Posredovanju pomembnih informacij glede izbrane destinacije, kodeksu ravnanja (socialno/naravno/kulturno), individualnih zdravstvenih in varnostnih pogojev. 
 • Posredovanju alternativnih predlogov kadarkoli so na voljo glede namestitev, lokalnega transporta, restavracij etc.

V času dopustovanja zagotavljamo naslednje:

 • Lokalni vodniki/ spremljevalci komunicirajo o vseh povezanih trajnostnih načelih skladno z našo politiko o komuniciranju, ampak se ne omejujo na to.
 • Potniki se zavedajo pravil kodeksa ravnanj in obnašanja v času njihovih ogledov.
 • Potniki in lokalni vodniki so obveščeni glede kontaktov v nujnih primerih in da naša odgovorna oseba in ostalo osebje v pisarni sledijo navodilom in pravočasno ukrepajo v nujnih primerih.

Po dopustovanju postopamo na naslednji način:

 • Spremljamo in merimo zadovoljstvo gostov in reklamacije v skladu z vzpostavljenimi postopki.
 • Obvestimo dobavitelje, lokalne vodnike o pozitivnih ali negativnih komentarjih in predlogih.
 • Obdelamo pohvale in reklamacije z namenom izboljšanja storitev, nadaljnim vključevanjem  dobaviteljev in elementov pri oblikovanju produktov.

Rezultati trajnostnega delovanja

Naše delo opredeljuje strast, vsakodnevni navdih in skupno dobro okolju, v katerem živimo. Skupek trajnostnih rezultatov je predstavljen v nadaljevanju.

Interni socialni in okoljski management: 

 • KNMtravel nudi zaposlitev sodelavcem različnih nacionalnosti, iz Japonske, Španije, Kitajske. Trenutno imamo še vedno zaposleno osebo iz Japonske.
 • KNMtravel se je pridružil shemi Travelife januarja 2020 in od takrat dodatno vzbodbuja in motivira zaposlene, da upoštevajo nekatere ključne elemente kot zmanjšaj-recikliraj-ponovno uporabi, tako v pisarni kot v privatnem življenju. Primer: vsi zaposleni so za novoletno darilo 2020 prejeli stekleničko (0.75l), ki jo lahko uporabljajo kadarkoli in kjerkoli. Zaposlenim so v kuhinji na voljo kuhinjski pripomočki, tako da lahko hrano prinesejo s seboj ali si jo pripravijo v pisarni in na ta način zmanjšamo uporabo embalaže in bio odpadkov.
 • ​​​​​​​V pisarni imamo že več let ločene koše za odpadni papir, steklo, embalažo, uvedli pa smo tudi uporabo ekološkega toaletnega papirja in ekološkega papirja za tiskanje.
 • Uvedli smo dela od doma med pandemijo in tudi po njej. Trenutno zaposleni kombinirajo delo od doma z delom v pisarni. Povprečno so zaposleni prisotni v pisarni 2-3 tedensko.
 • Med pandemijo vzpodbujamo zaposlene, da prisustvujejo on-line delavnicam na temo trajnostnega turizma v organizaciji STO ali drugih organizacij. Zadnji tak dogodek je bil Interreg Castle Road, plod sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo sredi decembra 2021 in izobraževanje vodnikov na temo trajnostnega turizma, ki ga je organiziral Goodplace konec novembra.  
 • Zaposleni redno prejemajo e-mail z vsebinami, kjer so predstavljene različne perspektive trajnosti, od ekoloških do socialnih.

Sestavni deli produktov:

 • Najpogostejši način potovanja s KNMtravel je avtobus. V zadnjih 2 letih se je s strani naših partnerjev povečalo povpraševanje po novejših avtobusih (starih največ 3 leta) in modelih z nižjim izpustom emisij. Individualnim gostom predlagamo in nudimo pomoč pri rezervacijah lokalnega transporta z avtobusi, vlaki, trajekti, v ponudbo vključujemo kolesa in e-kolesa. Za goste, ki želijo najeti osebni avto, smo pridobili ponudbe za najem električnih vozil in v ta namen vzpostavili sodelovanje z novimi dobavitelji, kot npr Avantcar.
 • V letu 2020 smo lansirali na trg nov produkt, KNMexclusive, osnovan na trajnostnem konceptu. Izpostavljamo lokalna doživetja, od namestitve, gastronomije do obiska lokalnih rokodelcev. V ponudbi imamo turistične kmetije, manjše hotele z zelenim certfikatom (primer Šenkova domačija na Jezerskem, Hotel Plesnik v Logarski dolini, Medvedja koča na Kočevskem), kot lokalne gostilne (Hiša Franko, Hiša Polonka v Kobaridu, Raduha v Logarski dolini) in lokalne umetnostne obrti in kluturna doživetja. Trenutno ima KNMtravel v ponudbi tako Slovenijo kot Hrvaško. 
 • V začetku 2021 smo pripravili seznam idej zelenega in trajnostnega turizma za Slovenijo, Hrvaško in BIH. Seznam vključuje predloge trajnostnih destinacij, možnosti za zelena doživetja znotraj regije in sodelovanje tujih obiskovalcev pri projektih lokalnih skupnosti. Tako predstavljamo zeleno shemo različnih destinacij, potnikom omogočamo alternativno potovalno izkušnjo in da najdejo način, kako se vključiti v lokalno skupnost. 
 • KNMtravel promovira produkt Zidanice skupaj s Konzorcijem turizem v zidanicah vse od njegove ustanovitve. Leta 2020 je Konzorcij prejel prvo nagrado kot destinacija trajnostnega kulturnega turizma v kategoriji Vinskega turizma med 13 evropskimi destinacijami. 

Komuniciranje:

 • Leta 2021 smo obnovili obstoječo spletno stran v slovenskem jeziku in naredili novo spletno stran v tujih jezikovnih različicah. Osredotočili smo se na nove produkte, ki vključujejo naravo, lokalne gurmanske dobrote, predstavili smo KNMexclusive programe. Posebej smo izpostavili Dolenjsko kot izjemen primer trajnostne, alternativne in zelene destinacije. 
 • Naša politika zasebnosti klientov in trajnostna politika sta objavljeni na spletni strani v slovenskem, angleškem in japonskem jeziku, kar nam omogoča, da komuniciramo svojo zavezanost trajnosti našim kupcem doma in v svetu.

Prednost preusmeritve iz standardnega turizma v trajnostni način potovanj je večplastno. Na osebnem nivoju se zaposleni bolje zavedajo posledic svojih dejanj/vedenja tako na delovnem mestu kot v privatnem življenju. Na kolektivnem nivoju pa kot podjetje, ob spoznavanju notranjega in socialnega okolja, razumemo, da trajnost odraža našo filozofijo, kdo smo in zakaj smo. Opažamo, da KNMtravel že od vsega začetka deluje skladno s konceptom trajnosti, ki pa ga še nismo v popolnosti ozavestili. Bistveno je, da ta koncept konkretiziramo in vključimo v naš sistem, da si bomo lahko izmenjevali izkušnje in spremljali napredek ter hkrati obdržali fleksibilnost. Navzven imamo privilegij, da sodelujemo s podobno mislečimi partnerji, dobavitelji in kupci, saj je v začetni fazi zelo pomemben podporni sistem. 
Opažamo tudi, da se bo po pandemiji pojavil nov vzorec potovanj in vsekakor bo vitalno vlogo igral trajnostni, zelen in odgovoren turizem. To je velika vzpodbuda za nas, saj smatramo, da smo na pravi poti.

Vsakršno delovanje in napori, čeprav mali, lahko prinesejo spremembe.

Vaše potovanje po meri

Skupaj bomo izbrali program ali po meri oblikovali počitnice ali potovanja, ki vam najbolj ustrezajo. Pišite nam.

Pokličite nas na +386 (0)7 393 15 20 ali +386 (0)41 346 136.